دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

بخشنامه و آیین نامه

آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها

نامه الکترونیک چاپ PDF

آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها

‌آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت

نامه الکترونیک چاپ PDF

‌آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت

آیین نامه ارتقای اعضای علمی

نامه الکترونیک چاپ PDF

اینجا را کلیک کنید (شیوه نامه 2)

اینجا را کلیک کنید (شیوه نامه 3)

اینجا را کلیک کنید (شیوه نامه 4)

اینجا را کلیک کنید (شیوه نامه 1)صفحه 3 از 3