دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

دانستنیهای پژوهشی

بهترین معیارهای ISIبرای نمایه کردن مجله ها چیست؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 7
بدخوب 

بهترین معیارهای ISIبرای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایتISI چهار مورد به عنوان ملاک های اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از: ...............

چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟

برای اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم است که بدانید این مقاله ها ............

ضریب IF یا Impact Factor چیست؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

ضریب IF یا Impact Factor چیست؟

گزارش میزان ارجاع به مجله های (JCR (Journal citiation Report هر سال توسط انستیتو اطلاعات علمی ISI) Institute for scientific Information) واقع در شهر فیلادلفیای آمریکا منتشر می گردد. این گزارش حاوی اطلاعات .............

آیا روش تحقیق پیمایشی یعنی استفاده از پرسشنامه؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 24
بدخوب 

آیا روش تحقیق پیمایشی یعنی استفاده از پرسشنامه؟

یکی از اشتباهات دانشجویان و برخی محققین در توضیح روش تحقیق خود این است که روش تحقیق پیمایشی را مساوی با استفاده از پرسشنامه می دانند. اما استفاده از روش پیمایشی به معنای استفاده از پرسشنامه نیست...............

مفهوم سطح معنی داری، سطح اطمینان و اندازه اثر در تحقیقات

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 80
بدخوب 

مفهوم سطح معنی داری، سطح اطمینان و اندازه اثر در تحقیقات

در سالهای اخیر، انجمن روانشناسی آمریکا (APA ) تغییراتی را در شیوه های ارائه گزارش تحقیقات پیشنهاد کرده است. این انجمن از پژوهشگران درخواست کرده است که از سطح اطمینان و مقیاسهای اندازه اثر در ارائه گزارشهای خود استفاده بیشتری به عمل آورند.

اگر امروز به پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی و بسیاری دیگر از رشته ها حتی علوم پزشکی سری بزنید،.....

 

آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

 

آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟

خیلی از دانشجویان این روزها متأسفانه فقط به دنبال تحقیقاتی هستند که پرسشنامه آماده داشته باشند و به راحتی پرسشنامه سایر نحقیقات را بدون بررسی پایایی و روایی آن در تحقیقات خود استفاده می کنند. اما واقعیت امر این است که استفاده از هر پرسشنامه ای برای تحقیق شما باید حائز شرایط زیر باشد: .....

تحدید مسئله تحقیق

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 

 

تحدید مسئله تحقیق

در پاسخگویی به یکی از دوستان که در مورد تحدبد مسئله پرسیده بود باید عرض کنم که گاهی در برخی تحقیقات نیاز است تا مسئله تحقیق مشخص و دارای دامنه ای محدود باشد تا بتوان راحتتر آن را مورد بررسی قرار داد و در انتهای فرآیند تحقیق به آن مسئله پاسخ .....

وقتی همبستگی یا تفاوت متغیرهای فرضیه معنی دار نمی شود

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

وقتی همبستگی یا تفاوت متغیرهای فرضیه معنی دار نمی شود

یکی از سؤالات همیشگی دانشجویان از من این است، « فرضیه هایم معنی دار نشده و تحقیق من به نتیجه ای نرسید، آیا باید موضوع تحقیقم را عوض کنم؟». جواب این سؤال را ..............

نحوه تشخیص سرقت علمی

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 10
بدخوب 

نحوه تشخیص سرقت علمی

ممکن است سرقت علمی ناآگاهانه صورت گیرد، یعنی عبارت کوتاهی از مقاله ای برداشته شود و چنانچه تعداد این عبارات(زنجیرۀ بیش از 3 واژه مشابه) از مثلا 30 درصد ........

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 36
بدخوب 

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟

یکی از سؤالاتی که از طرف دانشجویان مطرح می شود این است که چه فرقی بین سؤال و فرضیه است. قصد داشتم در این مورد توضیحاتی برای دانشجویان عزیز ارائه دهم  و بطور اتفاقی با سایت آقای ....

گزارشهای استنادی نشریات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی در سال 1391

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

گزارشهای استنادی نشریات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی در سال 1391

نشریات علمی پژوهشی در پایان هر سال مورد ارزشیابی قرار می گیرند. در زیر نتیجه این ارزشیابی که در پایان سال 1391 انجام شده ود در سایت اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( SID ) درج شده است، ارائه گردیده است.

صفحه 3 از 5