دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آموزش و اطلاع رسانی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده
1 تجمیع یا تفکیک در علوم ورزشی؟ دکتر سارا کشکر
2 انتشار کتاب «اخلاق در ورزش» حاصل اولین فعالیت تیمی جمع بزرگی از اساتید کشور دکتر سارا کشکر
3 چه فرقی بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی وجود دارد؟ Administrator
4 کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (5) دکتر سارا کشکر
5 کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (4) دکتر سارا کشکر
6 کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (3) دکتر سارا کشکر
7 کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (2) دکتر سارا کشکر
8 کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (1) دکتر سارا کشکر
9 آشنایی با تعریف و مفهوم برخی واژه ها در رقابت های ورزشی دکتر سارا کشکر
10 معرفی یک داوطلب ورزشی و تاریخچه ایجاد سایت پردیس مجازی ورزش ایران دکتر سارا کشکر
11 مودا، موری و مورا در سازمانهای ورزشی دکتر سارا کشکر
12 سفرنامه – اینجا فرانسه است ایران در پایتخت فرانسه! دکتر سارا کشکر
13 سفرنامه – اینجا فرانسه است! پاریس ، شباهتها و تفاوتهای آن با تهران ! دکتر سارا کشکر
14 سفرنامه – اینجا آلمان است ، در آلمان ورزش قهرمانی کاری با مدارس ندارد ! دکتر سارا کشکر
15 سفرنامه – اینجا آلمان است یک جلسه هاکی دکتر سارا کشکر
16 سفرنامه – اینجا آلمان است PEKIP در پارکهای عمومی دکتر سارا کشکر
17 سفرنامه – اینجا آلمان است گروه های آموزشی PEKIP دکتر سارا کشکر
18 سفرنامه – اینجا آلمان است، دانشگاه کودکان! Administrator
19 سفرنامه – اینجا آلمان است ! روز اول مدرسه در آلمان دکتر سارا کشکر
20 چوب دستهای پیاده روی ( Nordic ) و کوهپیمایی (Trekking) دکتر سارا کشکر

صفحه 1 از 2