دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

انتشار کتاب نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 12
بدخوب 

 

 

 

 

 

انتشار کتاب نقش حامیان و شرکاء در بازاریابی ورزشی

تألیف: دکتر سارا کشکر، دکتر حمید قاسمی

انتشارات: علم و حرکت

تلفن: 77525684

حمایت مالی در ورزش یکی از مهمترین ارکان توسعه ورزش در سطح جهان است. شرکت های تجاری با قرارگیری در کنار ورزش و حمایت مالی از آن موجب یک رابطه برد-برد با سازمان ورزشی می شوند که در این رابطه حامیان مالی به اهداف تجاری، خوشنامی و تثبیت جایگاه اجتماعی خود نایل می شوند و در مقابل سازمان های ورزشی منابع مالی مورد نیاز برای برگزاری و توسعه ورزش را به دست می آورند. امروز حامیان مالی در سطح جهان فقط به دنبال کسب منافع تجاری و استفاده از سکوهای تبلیغاتی در ورزش نیستند، بلکه اصولا این هدف را برای خوشنامی و جذب جامعه به سمت شرکت و محصولاتش کافی نمی دانند. امروز شرکت ها با نقش برآوردن مسئولیت و تعهد اجتماعی در کنار ورزش قرار می گیرند. چون معتقدند الویت اهداف تجاری باعث می شود تا مردم به آنها اعتماد کافی نداشته باشند. اما وقتی الویت آنها انجام مسئولیت اجتماعی و حفظ تعهد اجتماعی باشد، مردم آنها را بیشتر می پذیرند و به آنها به عنوان شهروندان قابل احترام، اعتماد می کنند. امروز حامیان مالی ورزش فقط به ورزش نخبگان نمی پردازند، بلکه در سطح جهان شرکت های نامی در عرصه حمایت مالی به حمایت از ورزش مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی می پردازند و در قبال استفاده از امکانات تبلیغی این مراکز، اقدام به تجهیز فضاهای ورزشی آنها می نمایند. اما آنچه بسیار مورد توجه است این است که همواره حمایت مالی برای شرکت های تجاری و سازمان های ورزشی همراه با منفعت نیست و این رابطه گاه می تواند خوشنامی سازمان ورزشی و یا شرکت های تجاری را به خطر اندازد که مسلما نتیجه آن منجر به روی گردانی جامعه از آنها می شود. به همین دلیل بسیاری از حامیان مالی حاضرند منافع مالی بسیاری را از دست دهند ولی در کنار آن دسته از رویدادهای ورزشی که احتمال به خطر انداختن خوشنامی آنها را به همراه داشته باشند، قرار نگیرند و یا قراردادهای خود را تمدید نکنند. به هرحال آنچه مسلم است این است که حامیان مالی و شرکا در ورزش جهان نقش مهمی دارند و این ارتباط هر ساله در حال رشد و توسعه است.

اما علی رغم توسعه حمایت مالی از ورزش در سطح دنیا، این امر در ایران هنوز از رشد کافی برخوردار نیست و بسیار جوان است و هنوز ورزش کشورمان از وجود حامیان مالی به شکل مطلوب منتفع نمی گردد. این امر شاید به دلیل عدم آگاهی و دانش مسئولین و دست اندرکاران امر، محدودیتهای فرهنگی و قانونی و مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم های جهانی باشد که مانع بهره برداری از این ظرفیت در کشور ما شده است.

این کتاب که با هدف تهیه منبع مطالعاتی برای درس «نقش حمایت کنندگان و شرکای ورزشی در بازاریابی» تهیه شده است، ضمن توجه به سرفصل های تعیین شده برای این درس، مطالب بیشتری را در خصوص حمایت مالی و اثرات آن در ورزش ایران و جهان در بر دارد و مولفین با هدف آشنا سازی خوانندگان با موضوع حمایت مالی به درج این مطالب در کتاب حاضر همت گمارده اند. لذا محتوای این کتاب نه تنها می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت ورزش قرار گیرد، بلکه تمام افراد علاقمند به حوزه بازاریابی و حمایت مالی نیز می توانند از آن بهره مند شوند. در این کتاب ضمن ارائه موضوعات و نمونه هایی از حمایت مالی در رویدادهای ورزشی مهم جهان، نمونه ها و مثالهایی از حمایت مالی ورزش در ایران نیز درج شده است تا خوانندگان مطالب علمی کتاب را بتوانند با شرایط واقعی کشورمان نیز تطبیق دهند.

این کتاب شامل موضوعات زیر است:

فهرست عناوین

o بخش اول: مفاهیم کلی بازاریابی ورزشی

فصل اول: بازاریابی و آمیخته  بازاریابی ورزشی

o تعريف بازاريابي

oحوزه های تحلیل بازاریابی

o آمیخته بازاریابی ورزشی

oمعرفی عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی

§ عنصر محصول

§ عنصر قیمت

§ عنصر مکان

§ عنصر توزیع

§ عنصر روابط عمومی

o نقش رسانه های الکترونیکی در بازاریابی ورزشی

§ انطباق پذیری و شخصی سازی اطلاعات

§ برندهای جذاب

§ ارتباط شبکه ای

§ مشمولیت

§ مجوز

§ فرآیند بازاریابی رسانه ای الکترونیک در ورزش

§ ابزارهای بازاریابی رسانه ای الکترونیک در ورزش

o قواعد مورد پذیرش در بازاریابی ورزشی

§ قانون حق تکثیر و بازاریابی

§ قانون ثبت آرم تجاري

§ حقوق رقابت

§ حقوق تبلیغات

§ قراردادهای ورزشی

فصل دوم: بخش بندی بازار

o مراحل بخش بندی

o روش های بخش بندی مصرف کنندگان ورزش

o بازار هدف

o موقعیت یابی و ایجاد تمایز در بازار

o تدوین يك طرح بازاريابي ورزشي

فصل سوم: مشتری و تجزیه و تحلیل رفتار مشتری در بازاریابی ورزشی

o تعریف رفتار مشتری ورزش

o عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده ورزش

o عوامل درونی مؤثر بر مشتریان ورزش

§ شخصیت مشتری ورزش

§ يادگيري مشتري ورزشي

§ فرايند انگيزش مشتريان ورزشي

§ نحوه شکل گیری تمایل و گرایش مشتری

§ ادراک مشتری از محصول ورزشی

o عوامل خارجي تاثيرگذار بر مشتريان ورزشي

§ عوامل جمعیت شناختی

§ فرهنگ

§ طبقه اجتماعي

o رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید

o فرآیند تصمیم گیری خریدار

o تصمیم به خرید

o رفتار پس از خرید

o انواع مشتریان ورزش

o درک رفتار تماشاچیان

بخش دوم: مفهوم حمایت مالی و شرکا

فصل چهارم: مفاهیم کلی حمایت در ورزش

§ رویدادهای ورزشی

§ طبقه‌بندی رویدادهای ورزشی

§ همایشها به عنوان رویداد ورزشی

§ دارایی ورزشی

§ حمایت در ورزش

فصل پنجم: حمایت مالی در ورزش

§ حمایت مالی ورزشی چیست؟

§ حمایت مالی و تبلیغات تجاری

§ اهداف حامیان مالی

§ اهداف سازمان های ورزشی

§ هدفگیری حمایت مالی

§ انتخاب اسپانسر مناسب: قرابت در حمایت

§ سازگاری جایگاه برند در بازار

§ دعوت از حامی مالی برای همراهی و حمایت از سازمان ورزشی

§ طرح حمایت مالی

§ قرارداد حمایت مالی

§ حقوق حمایت مالی در ورزش

§ مالکیت برند

§ ارزیابی اثربخشی حمایت مالی ورزشی

فصل ششم: شرکا در ورزش

§ شرکا در ورزش

§ توافقنامه شراکت

§ انواع شراکت

§ توافقنامه شراکت با رسانه ها

فصل هفتم: جایگاه حمایت مالی در ورزش و جامعه

§ سازمان های حمایت کننده و اقدامات خیرانه

§ نظریه تبادل

§ نیم نگاهی به حمایت مالی در ورزش ایران

§ حمایت مالی در کشورهای بزرگ دنیا

§ حمایت مالی در بازی های المپیک

§ تکامل مفهوم  نقش حمایت مالی در ورزش

§ حامیان مالی در ورزش دانشگاهی و مدارس

§ توسعه ارتباطات جمعی و رشد حمایت مالی در جهان

فصل هشتم: حمایت مالی و شرکت های تجاری

§ خطرات احتمالی حمایت مالی برای شرکت های حمایت کننده

§ پاسخگویی

§ مورد استقبال جامعه قرار نگرفتن

§ بی توجهی به آداب و رسوم اجتماعی و چارچوبهای سیاسی

§ جنرال موتورز حامی تیم‌ملی ایران؟

§ مخالفت ذی نفعان

§ بازتاب رسانه ای ضعیف رویدادهای ورزشی

§ آب و هوا

§ رفتارهای غیراخلاقی

§ محدودیتهای قانونی

§ اجرای ضعیف برنامه ها

§ رفتارهای نامطلوب

§ صدمه به ورزشکاران

فصل نهم: حمایت مالی و سازمان های ورزشی

§ تغییر در قوانین یا شکل مسابقات

§ اعمال نفوذ حامیان مالی

§ تجاری‌سازی افراطی

§ برداشتهای منفی از همراهی با حامیان مالی

§ تنباکو

§ الکل

§ شرط بندی

§ مواد غذایی با نمک، چربی و یا شکر بالا

§ حامیان مالی و مسئولیت سازمان های ورزشی

فصل دهم: فرصتهای سودآوری حمایت مالی

§ ارتباط فرصت‌های حمایت مالی با تصمیم خرید

§ سکوی نمایش

§ میزبانی

§ امتحان محصول و فرصت‌های فروش

§ افزایش روحیه کارمندان

فصل یازدهم: حمایت کنندگان مشهور در عرصه بازاریابی بین المللی ورزشی

§ انواع صحه گذاری و ورزشکاران صحه گذار

§ ویژگی های ورزشکار صحه گذار

§ شرکت های حمایت کننده مالی در ورزش

§ حامیان مالی جهانی در عرصه ورزش

§ پوما

§ آدیداس

§ نایک

§ کوکاکولا

§ سونی

§ مکدونالدز

§ حامیان مالی در ورزش ایران

§ بانک سامان

§ بانک شهر

§ همراه اول

§ ایرانسل

فصل دوازدهم: حمایت مالی از ورزش در عصر جهانی شدن

§ حمایت مالی در جهان امروز

§ آسیبهای احتمالی حمایت مالی از ورزش

فصل سیزدهم: شرایط استفاده از مارکهای تجاری در رویدادهای ورزشی

§ بازاریابی کمینی در رویدادهای ورزشی

§ نمونه هایی از بازاريابي كميني در ورزش

§ مقررات استفاده از مارکهای تجاری در رویدادهای ورزشی

§ راهنمای کلی مارکهای تجاری تولید کنندگان در نوزدهمین بازی های المپیک 2008 پکن

§ مقررات تبلیغ لباس در مسابقات هاکی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی