دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آیین نامه چگونگی اداره امور باشگاه های مردمی شده

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

آیین نامه چگونگی اداره امور باشگاه های مردمی شده

 

‌آیین‌نامه چگونگی اداره
امور باشگاه‌های مردمی شده
‌مصوب 1358.3.6
‌ماده 1 - تعریف: باشگاه‌های مردمی شده به باشگاه‌های عمومی اطلاق می‌شود که از
سازمان تربیت بدنی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه پروانه(‌اعم از دائم و
موقت) اخذ نموده‌اند .
‌ماده 2 - هدف
-
کشف استعدادهای ورزشی
‌ایجاد مسابقات محلی بین جوانان و نوجوان
-
انجام تمرینات ورزشی بر اساس موازین علمی ورزشی
-
پرورش استعدادهای ورزشی تا سطح قهرمانی
-
ایجاد محیط مناسب برای جلب افراد به اماکن ورزشی
-
مشارکت اهالی هر محل در اداره امور مراکز ورزشی محل خود
‌ایجاد اعتماد در خانواده‌ها به منظور تشویق و ترغیب فرزندان خود برای شرکت در
تمرینات و مسابقات ورزشی.
‌رفع نگرانی پدران و مادران از حضور فرزندان خود در مراکز ورزشی
‌ایجاد محیط مناسب برای مصون داشتن جوانان و نوجوانان از انحرافات اخلاقی و
اجتماعی
‌ماده 3 - ارکان باشگاه
‌الف - هیأت مدیره: اعضای هیأت مدیره از افراد زیر تشکیل می‌گردد:
-
دو نفر از معتمدین محل
-
نماینده شهرداری منطقه
-
نماینده آموزش و پرورش
-
نماینده سازمان تربیت بدنی ایران
-
نماینده ورزشکاران محل
‌تبصره 1 - اعضاء هیأت مدیره رییس هیأت مدیره را به مدت یک سال از بین خود انتخاب
خواهند کرد.
‌تبصره 2 - چنانچه در یک محل تعداد باشگاه‌ها از یکی تجاوز نماید برای هر باشگاه
به طور جداگانه هیأت مدیره طبق ماده سه این آیین‌نامه تعیین‌خواهد شد.
‌تبصره 3 - باشگاه‌های عمومی مربوط به اقلیت‌های مذهبی هیأت مدیره خود را به جای
دو نفر از معتمدین محل، دو نفر از اقلیت‌های مذهبی خود‌را انتخاب می‌نمایند.
ب - مدیر عامل
‌به انتخاب هیأت مدیره یکی از کارکنان واجد شرایط سازمان تربیت بدنی ایران و با
صدور حکم از طرف سازمان تربیت بدنی به سمت مدیر عامل‌منصوب می‌گردد.
‌تبصره 4 - واحدهای اداری - مالی - فنی و برنامه‌ریزی ورزش زیر نظر مدیر عامل
انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 4 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره
-
تعیین خط مشی باشگاه
-
انتخاب و پیشنهاد مدیر عامل باشگاه به سازمان تربیت بدنی
-
تصویب پیشنهادات، برنامه‌ها، طرحهای مربوط به باشگاه.
-
تصویب بودجه - ترازنامه سالیانه
-
تصویب تقویم ورزشی سالیانه
-
تشکیل جلسات هیأت مدیره در هر ماه یک مرتبه به دعوت رییس هیأت مدیره
-
تشکیل جلسات فوق‌العاده با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب رییس هیأت مدیره
-
مدیر عامل باشگاه می‌تواند در کلیه جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت
نماید.
-
توسعه و گسترش تأسیسات و تجهیزات
-
تعیین حق عضویت اعضاء
-
کوشش در مشارکت مردم برای کمکهای لازم به باشگاه
‌ماده 5 - وظایف و اختیارات مدیر عامل
-
اجرای کلیه امور اداری و مالی و ورزشی
-
تهیه طرحها و برنامه‌های ورزشی
-
پیشنهاد کادر مورد نیاز (‌اعم از مربی و مستخدم)
-
پیش‌بینی و تهیه وسایل ورزشی و غیر ورزشی مورد نیاز
-
شرکت در جلسات - سمینارها - گردهم‌آیی‌ها و کنفرانس‌های مربوط
-
اقدام به توسعه تأسیسات و اماکن ورزشی
-
تهیه گزارش مالی سالیانه جهت تصویب هیأت مدیره
‌ماده 6 - شرایط مدیر عامل
-
حداقل سن مدیر عامل 22 سال است
‌متدین بودن به دین مبین اسلام
-
داشتن سواد خواندن و نوشتن در حد اجرای وظایف و مقررات و آیین‌نامه‌ها
-‌
داشتن سلامتی جسمی کامل
-
نداشتن هیچ‌گونه اشتغال دیگر
-
نداشتن محکومیت کیفری و داشتن شهرت به حسن اخلاق و سابقه
‌تبصره - برای باشگاه‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی مدیر عامل با داشتن سایر شرایط
مندرج در این آیین‌نامه می‌تواند از بین اقلیت‌های مذهبی‌باشد.
‌ماده 7 - رنگ پرچم - لباس - آرم
‌برای اینگونه باشگاه‌ها رنگ لباس - پرچم - آرم مخصوص تعیین و توسط باشگاه جهت
تصویب به سازمان تربیت بدنی ایران پیشنهاد می‌شود.
‌تبصره 1 - باشگاه‌ها موظفند لباسهای ورزشی ورزشکاران خود را به آرم مصوب منقوش
نمایند.
‌تبصره 2 - رنگ لباس و آرم تیمهای ملی و المپیک مخصوص این تیمها نمی‌باشد و
باشگاه‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده نمایند.
‌ماده 8 - منابع مالی باشگاه
-
دریافت حق عضویت از اعضاء
-
فروش بلیط مسابقات
-
دریافت کرایه و حق استفاده از تأسیسات
-
کمکهای دولت (‌اعم از اعتبارات جاری و عمرانی)
-
کمک افراد خیر و نیکوکار و دستگاه‌های ملی و دولتی
‌ماده 9 - امور مالی
‌انجام امور مالی تابع آیین‌نامه خاصی است که پس از تهیه و تصویب سازمان تربیت
بدنی قابل اجرا خواهد بود.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی