دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

نمونه گیری در تحقیقات

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

نمونه گیری در تحقیقات

یکی از مشکلات مهم و قابل اعتنا در انجام تحقیقات که در تعمیم نتایج تحقیق می تواند نقش مهمی داشته باشد، نمونه گیری و فرآیند آن است. معمولا دانشجویان برای انتخاب نمونه با مشکل مواجه هستند و همواره یکی از سوالات آنها در انجام ....

نمونه گیری در تحقیقات- روش تحلیل محتوا

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

نمونه گیری در تحقیقات- روش تحلیل محتوا

یکی از انواع تحقیقاتی که معمولا در آن حجم بزرگی از جامعه مورد توجه محقق است، تحقیقاتی است که با روش تحلیل محتوا انجام می شود. تحليل محتوا يك مورد خاص در تحقيق مشاهده اى و تحقيق تاريخى اسنادى .....

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (1)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (1)

گاه وقتی به مقالات و پایان نامه ها و حتی رساله ها مراجعه می کنم ، متوجه موضوع عجیبی می شوم و آن اینکه انگار تحلیل عاملی از ادبیات اکثر پژوهشهای ما حذف شده و کسی اصلا توجهی به آن ندارد و جالب است بدانید که این مشکل فقط  ....

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (2)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 

آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (2)

جند نوع تحلیل عاملی داریم؟ در کل دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد: .....

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (3)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 9
بدخوب 

آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ ( 3)

 

برای انجام تحلیل عاملی شرایطی لازم است، از جمله نوع پرسشنامه و نیز تعداد جامعه و نمونه مورد نیاز. این دو موضوع و سایر موضوعات مشابه از سوالات همیشگی دانشجویان است. در اینجا .....

کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (1)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (1)

این روزها در مورد دهکده جهانی مطالب مختلفی می شنویم، در این دهکده جهانی زبان، رفتار و مفاهیم مشترک جایگاه مخصوصی دارد. و این جایگاه در نظام دانشگاهی اهمیت بیشتری می یابد. چون مبنای سیاستگزاریها و حل مسائل جهانی ...

کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (2)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

کاربرد اصطلاحات و اختصارات آکادمیک (2)

2. معرفی و ذکر تفاوتهای مراکز علمی - آموزشی

یکی دیگر از مشکلات دائمی دانشجویان در مکاتبات و یا معرفی خود، درج وابستگی خود به مراکز علمی است که در زیر ....

صفحه 2 از 16