دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آقای وزیر علوم از شما انتظار داریم، لطفا کاری بکنید!

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

آقای وزیر علوم از شما انتظار داریم، لطفا کاری بکنید!

آقای وزیر، معنای عضو هیئت علمی در کشور ما با کشورهای پیشرفته دنیا فرق دارد، امروز عضو هیئت علمی یعنی موتور محرک برای تولید مقاله و کتاب به هر قیمتی که باشد. می دانید چرا؟ .....

پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده چیست؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 16
بدخوب 

پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده چیست؟

وقتی یک محقق تصمیم می گیرد تا تحقیقی انجام دهد که ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است، در مجموع دو راه دارد: ......

مودا، موری و مورا در سازمانهای ورزشی

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

مودا، موری و مورا در سازمانهای ورزشی

حتما شنیده اید که از قدیم گفته اند، «کم گوی و گزیده گوی چون در» این یعنی کارایی داشته باش و سعی کن اثربخش باشی. یا به عبارت دیگه با کمترین استفاده از منابع، بیشترین نتیجه را به دست بیاری. در واقع، مدبران وقتی موفقند که بتوانند با صرف کمترین .....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (6)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 36
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (6)

گام نهم در نوشتن پروپوزال روش شناسی تحقیق است. در این بخش محقق ضمن اشاره به نوع تحقيق، مراحل انجام آن شامل: ابزار گردآوري داده ها، روش گردآوري اطلاعات، جامعه آماري و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری،.....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (5)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 9
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (5)

گام هشتم در نوشتن پروپوزال نگارش فرضیه ها یا سؤالات تحقیق است. در این بخش لازمست متناسب با ماهیت و محتوای تحقیقتان از فرضیه یا سؤال استفاده کنید. برای توضیح بیشتر به پست قبلی که در این رابطه نوشته ام با عنوان...

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (4)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 7
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (4)

گام پنجم در نوشتن پروپوزال نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق است. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق یکی از مهمترین بخشهای یک پروپوزال است. باید توضیح دهید که چرا تحقیق شما اهمیت دارد و در حال حاضر چرا انجام تحقیق شما ضرورت دارد. معمولا این بخش ....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (3)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 17
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (3)

گام سوم در نوشتن پروپوزال نگارش مقدمه است. البته لازم به ذکر است که در فرمت پروپوزال بعضی دانشگاهها مقدمه  حذف شده است اما واقعیت این است که بخش مقدمه در یک پروپوزال بسیار اهمیت دارد. چون زمینه لازم برای ورود به بحث اصلی را .....

صفحه 5 از 16