آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟

آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟ خیلی از دانشجویان این روزها متأسفانه فقط به دنبال تحقیقاتی هستند که پرسشنامه آماده داشته باشند و به راحتی پرسشنامه سایر نحقیقات را بدون بررسی پایایی و روایی آن در …
+ ادامه مطلب

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟ یکی از سؤالاتی که از طرف دانشجویان مطرح می شود این است که چه فرقی بین سؤال و فرضیه است. قصد داشتم در این مورد توضیحاتی برای دانشجویان عزیز ارائه دهم  و بطور …
+ ادامه مطلب

آیا می توانم در تحقیقاتم از دو پرسشنامه مختلف استفاده کنم؟

یکی از سوالاتی که دانشجویان دائما از من می پرسند اینه که آیا من می تونم از دو پرسشنامه در پایان نامه یا کلا تحقیقاتم برای دو جامعه مختلف استفاده کنم؟ این سوال مثل اینه که نظر شما را در …
+ ادامه مطلب

نمونه گیری در تحقیقات

یکی از مشکلات مهم و قابل اعتنا در انجام تحقیقات که در تعمیم نتایج تحقیق می تواند نقش مهمی داشته باشد، نمونه گیری و فرآیند آن است. معمولا دانشجویان برای انتخاب نمونه با مشکل مواجه هستند و همواره یکی از …
+ ادامه مطلب

DOI چیست و چطور استفاده می شود؟

حتما در زمان منبع نویسی و یا جستجوی مفالات به واژه DOI برخورد کرده اید. برخی از دانشجویان از من سوال می کنند که DOI چیست و اصلا به چه درد می خورد و آیا در زمان منبع نویسی لازم است به آن اشاره …
+ ادامه مطلب

نمونه گیری در تحقیقات- روش تحلیل محتوا

یکی از انواع تحقیقاتی که معمولا در آن حجم بزرگی از جامعه مورد توجه محقق است، تحقیقاتی است که با روش تحلیل محتوا انجام می شود. به زبان ساده در تحلیل محتوا متغیرها یا صفتهایی که مورد نظر محقق است در …
+ ادامه مطلب

آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۲)

جند نوع تحلیل عاملی داریم؟ در کل دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد: تحلیل عاملی اکتشافی:زمانی است که شما تعداد زیادی سوال در پرسشنامه اتان دارید ولی عامل خاصی را برای طرح سوالات، مورد توجه قرار نداده اید. یا به …
+ ادامه مطلب

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۳)

حجم نمونه در تحلیل عاملی چقدر باید باشد؟ حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اهمیت بسیاری دارد و نمی توان برای انجام آن از هر تعداد نمونه ای استفاده کرد. گاهی در تحلیل های  آماری تحقیقات دیده می شود که …
+ ادامه مطلب

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۱)

به مقالات و پایان نامه ها و حتی رساله ها مراجعه می کنم ، متوجه موضوع عجیبی می شوم و آن اینکه انگار تحلیل عاملی از ادبیات اکثر پژوهشهای ما حذف شده و کسی اصلا توجهی به آن ندارد و …
+ ادامه مطلب