مداد هر رئیسی بهتر است پاک کن داشته باشد، ما همه اشتباه می کنیم!

مداد هر رئیسی بهتر است پاک کن داشته باشد، ما همه اشتباه می کنیم! امروز وقتی در حال برگشت به منزل بودم، روی یکی از تابلوهای نصب شده در خیابان جمله ای دیدم که به نظرم خیلی جالب و پرمفهوم …
+ ادامه مطلب

چه فرقی بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی وجود دارد؟

گاه برخی از اساتید و محققان محترم دانشجویانی را که تمایل به مطالعه سازمان های ورزشی دارند، با این سوال مواجه می کنند که ” مگر بین سازمان ورزشی با سازمان غیرورزشی چه تفاوتی است ؟» و منظور از این …
+ ادامه مطلب