دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود. مهلت ارسال مقاله تا دی ماه ۱۳۹۸ است برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: ۱۲thcong.ssrc.ac.ir
+ ادامه مطلب

برگزاری همایش ملی زن و ورزش در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی زن و ورزش توسط کمیسیون زن و ورزش المپیک در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در آکادمی المپیک برگزار می شود. تاریخ دریات مقاله از اول آبان ماه تا اول دی ماه ۱۳۹۸ است. شرکت و ارسال مقاله …
+ ادامه مطلب