آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟

آیا می توان از پرسشنامه سایر تحقیقات مشابه استفاده کرد؟ خیلی از دانشجویان این روزها متأسفانه فقط به دنبال تحقیقاتی هستند که پرسشنامه آماده داشته باشند و به راحتی پرسشنامه سایر نحقیقات را بدون بررسی پایایی و روایی آن در …
+ ادامه مطلب

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟

چه فرقی هست بین سؤال و فرضیه تحقیق؟ یکی از سؤالاتی که از طرف دانشجویان مطرح می شود این است که چه فرقی بین سؤال و فرضیه است. قصد داشتم در این مورد توضیحاتی برای دانشجویان عزیز ارائه دهم  و بطور …
+ ادامه مطلب

مداد هر رئیسی بهتر است پاک کن داشته باشد، ما همه اشتباه می کنیم!

مداد هر رئیسی بهتر است پاک کن داشته باشد، ما همه اشتباه می کنیم! امروز وقتی در حال برگشت به منزل بودم، روی یکی از تابلوهای نصب شده در خیابان جمله ای دیدم که به نظرم خیلی جالب و پرمفهوم …
+ ادامه مطلب

لاله سفید

اولین روزی که دیدمش را خوب به یاد دارم، چشمانی مهربان و لبخندی شیرین بر لب داشت. خیلی زود سر صحبت را باز کرد و از خودش و محل کارش گفت. طنین صدایش پر از یکرنگی و محبت بود و …
+ ادامه مطلب

کار در اداره طرق – پای صحبتها و خاطرات بابا رجبعلی

آن موقع ها كه متفقين وارد ايران شدند، من سالی دوماه موقع خرمن كوبي به برادرانم كمك  می کردم. سالي چهارماه هم آسياب خودمان را اداره مي كردم. درموقع تعطيلي آسياب،  به عنوان كارگر درجاده كه به نام اداره طرق …
+ ادامه مطلب