قرار بود شیرین برای انجام پایان نامه اش، بره پیش مدیران یه سری از سازمانهایی که برای امنیت ورزشگاه تلاش می کنند. یکی از این سازمانها، سازمان آتش نشانی بود. با کلی تلاش از طریق سایتهای اینترنتی شماره آتش نشانی …
+ ادامه مطلب