آیا می توانم در تحقیقاتم از دو پرسشنامه مختلف استفاده کنم؟

یکی از سوالاتی که دانشجویان دائما از من می پرسند اینه که آیا من می تونم از دو پرسشنامه در پایان نامه یا کلا تحقیقاتم برای دو جامعه مختلف استفاده کنم؟ این سوال مثل اینه که نظر شما را در …
+ ادامه مطلب

روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی

ژوهش یا تحقیق گام اصلی برای تصمیم‌گیری‌های کم خطا در زندگی است. در حرفه و مشاغل مختلف این امر نقش برجسته‌تری پیدا می‌کند. هر انسانی بدون اطلاعات مفید و معتبر نمی‌تواند تصمیم اثربخش و مناسبی اتخاذ نماید. اطلاعات مفید و …
+ ادامه مطلب

نمونه گیری در تحقیقات

یکی از مشکلات مهم و قابل اعتنا در انجام تحقیقات که در تعمیم نتایج تحقیق می تواند نقش مهمی داشته باشد، نمونه گیری و فرآیند آن است. معمولا دانشجویان برای انتخاب نمونه با مشکل مواجه هستند و همواره یکی از …
+ ادامه مطلب