DOI چیست و چطور استفاده می شود؟

حتما در زمان منبع نویسی و یا جستجوی مفالات به واژه DOI برخورد کرده اید. برخی از دانشجویان از من سوال می کنند که DOI چیست و اصلا به چه درد می خورد و آیا در زمان منبع نویسی لازم است به آن اشاره …
+ ادامه مطلب

نمونه گیری در تحقیقات- روش تحلیل محتوا

یکی از انواع تحقیقاتی که معمولا در آن حجم بزرگی از جامعه مورد توجه محقق است، تحقیقاتی است که با روش تحلیل محتوا انجام می شود. به زبان ساده در تحلیل محتوا متغیرها یا صفتهایی که مورد نظر محقق است در …
+ ادامه مطلب

تجمیع یا تفکیک در علوم ورزشی؟

تجمیع یا تفکیک در علوم ورزشی؟ مدتی است که برخی همکاران نظر مرا در خصوص طرح سامان دهی رشته های علوم ورزشی جویا می شوند و علت این امر نیز عضویت بنده در کمیته ای بود که به منظور بررسی …
+ ادامه مطلب