آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۲)

جند نوع تحلیل عاملی داریم؟ در کل دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد: تحلیل عاملی اکتشافی:زمانی است که شما تعداد زیادی سوال در پرسشنامه اتان دارید ولی عامل خاصی را برای طرح سوالات، مورد توجه قرار نداده اید. یا به …
+ ادامه مطلب

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۳)

حجم نمونه در تحلیل عاملی چقدر باید باشد؟ حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اهمیت بسیاری دارد و نمی توان برای انجام آن از هر تعداد نمونه ای استفاده کرد. گاهی در تحلیل های  آماری تحقیقات دیده می شود که …
+ ادامه مطلب

آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۱)

به مقالات و پایان نامه ها و حتی رساله ها مراجعه می کنم ، متوجه موضوع عجیبی می شوم و آن اینکه انگار تحلیل عاملی از ادبیات اکثر پژوهشهای ما حذف شده و کسی اصلا توجهی به آن ندارد و …
+ ادامه مطلب