کار در اداره طرق – پای صحبتها و خاطرات بابا رجبعلی

آن موقع ها كه متفقين وارد ايران شدند، من سالی دوماه موقع خرمن كوبي به برادرانم كمك  می کردم. سالي چهارماه هم آسياب خودمان را اداره مي كردم. درموقع تعطيلي آسياب،  به عنوان كارگر درجاده كه به نام اداره طرق معروف بود( همان وزارت راه امروز)، باروزي يك تومان حقوق کار می کردم. بزرگسالها دوازده قران ميگرفتند و  ما كوچكسالها يك تومان مي گرفتيم!!!

در آن موقع من بايكي از دوستانم تصميم گرفتيم عدد ده ريال در بليطمان(یعنی برگه حواله حقوق) را تبديل به دوازده ريال کنیم، آخر با خودمان فکر می کردیم از بچه بودن ما دارند سوء استفاده می کنند و با اینکه مثل بقیه کار می کردیم، اما حقوقمان کمنر بود. آن موقع نقاشي وخط من خوب بود، موقع ناهار با دوستم رفتيم درگودال خلوتي نشستيم، …  بااجازه شما بنده در بليط خودم و رفيقم، مبلغ ده ريال را که به زبان لاتيني نوشته شدخه بود، را تبدیل به دوازده ريال کردم !!! هيچ كس حتي امريكاييها هم كه حقوق مي دادند متوجه نشدند!!!  و به این ترتیب ما تا زماني كه كارگر اداره طرق بوديم، دوازده. ريال حقوق را گرفتيم!!!! و نوش جان کردیم!