چه فرقی بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی وجود دارد؟

گاه برخی از اساتید و محققان محترم دانشجویانی را که تمایل به مطالعه سازمان های ورزشی دارند، با این سوال مواجه می کنند که ” مگر بین سازمان ورزشی با سازمان غیرورزشی چه تفاوتی است ؟» و منظور از این سوال این است که اگر تحقیقی در سازمانهای غیرورزشی انجام شده، نتایج آن را می توان به سازمان ورزشی نیز تعمیم و تسری داد و نیازی به بررسی جداگانه سازمان های ورزشی نیست !!! آیا واقعا می توان نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف در سازمان های غیرورزشی را به سازمان های ورزشی تعمیم داد؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به ارائه نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بیان تفاوت بین سازمان های ورزشی و غیرورزشی می پردازم. در نهایت قضاوت با شما که تصمیم بگیرید آیا تفاوت بین این دو نوع سازمان وجود دارد یا نه!

 

تفاوت سازمان های ورزشی و غیرورزشی

الف- تفاوت با استناد به منابع عقلی

اگر سازمانهای ورزشی تفاوتی با سایر سازمانها نداشتند، به نظر شما چرا صاحب نظران به نگارش کتابهای مختلف در حوزه مدیریت و سازمان های ورزشی بطور جداگانه وویژه پرداخته اند؟ تقریبا در تمام کتابخانه های مراکز علمی – آموزشی مثل دانشگاهها حداقل یک کتاب با عنوان مدیریت ورزشی، یا مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریت ارتباطات ورزشی، … و از این دست یافت می شود و قریب به اتفاق این کتابها تألیف صاحب نظران حوزه ورزش در داخل یا خارج از کشور است. خوب، به نظرتان علت نگارش این کتابها برای پر کردن اوقات فراغت نویسندگان بوده؟ و یا آنها برای کسب امتیاز ارتقای درجه علمی سعی کرده اند یک تولید علمی ارائه دهند؟ اگر اینطور است پس چرا در صنایع دیگر کمتر به این موضوع برمی خوریم؟ هرچند معتقدم در تمام سازمان ها، نوع محصول، مدیریت و ابعاد آن ویژه همان سازمان می باشد؛ مثلا هیچوقت نمی شود تصور کرد که مدیریت یک بیمارستان مانند مدیریت یک شرکت تولید اتومبیل باشد هرچند که اصول و مبانی مدیریت در تمام سازمانها یکسان است اما نحوه کاربست آن مسلما تفاوت خواهد داشت. به همین دلیل چون محصول سازمان های ورزشی، ورزش است و ورزش از وجوه مختلف با سایر محصولات تفاوت دارد، مسلما ابعاد مدیریت آن نیز در سازمان های مربوطه منحصر به فرد است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد تفاوت محصول ورزش با سایر محصولات و در نتیجه نیاز به وجود سازمان های متفاوت با مدیریتی متفاوت به کتاب بازاریابی ورزشی اثر اسمیت مراجعه کنید.

ب- تفاوت با استناد به منابع علمی

سازمان ها می توانند بر حسب اهداف، محصول، ویژگی های منابع انسانی، شرایط محیطی، … از ساختار و نوع مدیریت متفاوتی برخوردار باشند. تحقیقات نشان می دهد که سازمان های ورزشی به دلیل نوع محصول هم تحت تأثیر محیط داخلی و هم خارجی قرار دارند و به همین دلیل از ساختار و مدیریت متفاوتی نسبت به سازمان های غیرورزشی برخوردارند.

نتایج تحقیق Sandalio Gomez در سال ۲۰۰۸ در دانشگاه ناوارای آمریکا نشان داد که تغییراتی که در دنیای ورزش رخ می دهد نه تنها بر ساختار سازمان های ورزشی اثرگذار است، بلکه بر محیطی که این سازمانها در آن کار می کنند و همچنین شاخص های ارزیابی عملکرد این سازمانها نیز اثرگذار است. و جالب است که در تحقیق او اینطور آمده است که سازمان های ورزشی از نظر طبقه بندی و نوع نیز نسبت به سایر سازمان ها منحصر به فرد هستند. سازمانهای ورزشی وظیقه ترویج و توسعه ورزش را بر عهده دارند و بر این اساس، از سه نوع سازمان تشکیل شده اند:

سازمانهای سیاستگزار در ورزش

سازمانهای تولیدی و اجرایی در ورزش

سازمانهای برگزار کننده رویدادهای ورزشی

هریک از این سازمانها نه تنها از نظر ساختار بلکه اهداف فعالیت متفاوتند و حتی ویژگی افرادی که در این سازمانها فعالیت می کنند بسیار متفاوت است و به این جهت نه تنها سازمان های ورزشی با یکدیگر تفاوت دارند بدیهی است که با سازمانهای غیرورزشی نیز از جهات مختلف متفاوت هستند. و جالب است آنطور که در این مقاله آمده، بیش از ۸۰% تحقیقات انجام شده بر سازمانهای ورزشی، ساختار سازمانی را هدف گرفته اند. و این خود گویای این واقعیت است که ساختار سازمان های ورزشی از وجوه مختلف نیاز به تحقیق دارد و مسلما نمی توان نتیجه تحقیقات انجام شده بر سایر سازمانها را بر سازمانهای ورزشی تعمیم داد. برای مطالعه بیشتر به این آدرس مراجعه کنید : www.iese.edu/research/pdfs/DI-0704-E.pdf

از طرفی آنطور که در کتاب مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها) تألیف راسل هوی و همکارانش با ترجمه بنده و همکارانم آمده است، تفاوت سازمانهای ورزشی و غیرورزشی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب سازمانهای ورزشی به سه بخش عمومی یا دولتی، داوطلبانه یا غیرانتفاعی و ورزشی تجاری تقسیم شده اند. به عقیده هوی و همکارانش، مدیریت ورزش از تئوری‌ها و تکنیک‌های مدیریتی بهره می برد که مدیران سازمان‌های دیگر از جمله؛ بیمارستان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های استخراج معدن، تولیدکنندگان ماشین و سازمان‌های رفاهی از آن استفاده می کنند. اما با این حال، تفاوتهایی در برخی جنبه‌های مدیریت استراتژیکی، ساختار سازمانی، مدیریت نیروهای انسانی، رهبری، فرهنگ سازمان، حکومتی و مدیریت اجرایی وجود دارند که برای مدیریت سازمان‌های ورزشی ممتاز و منحصر به فرد هستند.

برنامه استراتژیک و استراتژی های سازمان های ورزشی با سازمان های غیرورزشی کاملا متفاوت است و اثرات آن را نه تنها بر عملکرد سازمان که بر نحوه فعالیت و تعامل کارکنان می توان مشاهده کرد. بطور مثال کارکنان یک فدراسیون که دائما درگیر امور تیمها هستند تحت تأثیر فعالیتهای تیم و نتایج تلاش های آنها می باشند.

فرهنگ سازمانهای ورزشی نیز از آنجا که محصول سازمان، ورزش است، بسیار متفاوت از سایر سازمانهاست. رهبری سازمان نیز در جهت همسو کردن تمام فعالیتهای نیروهای انسانی به نفع کسب نتایج عالی تیمها فعال است.

از نظر منابع انسانی سازمان های ورزشی بسیار متفاوت از سایر سازمانها هستند چون سازمان های ورزشی اقدام به همکاری با داوطلبان و نیزطرفداران عاشق ورزش را دارند که این گروه حقوق و دستمزدی از سازمان نمی گیرند. این افراد باید در کنار کارمندان حقوق بگیر سازمان فعالیت کنند که این امر خود نیازمند مدیریت متفاوتی است.

همچنین در کتاب «درک سازمانهای ورزشی: کاربرد تظره سازمان »که توسط اسلک و همکارانش نوشته شده نیز در تعریف سازمان ورزشی جنبه های منحصر به فرد آ توضیح داده شده است. برای مطالعه بیشتر به این لینک مراجعه کنید:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10413200290103563