وقتی جنس چینی ملاک انتخاب است

رادیو، تلفن های مردم را برای برنامه ای با عنوان راهکارهای حمایت از تولید ملی پخش می کرد، یک نفر تماس گرفت و گفت:

« من امروز برای پسرم یک تفنگ خریدم و قیمتش فقط ۲۰ هزار تومان بود، اینجوری بدون اینکه پولم را صرف جنس چینی کنم، محصول ساخت ایران خریدم و حالا پسرم داره با این تفنگ ایرانی بازی می کنه!!!»

با خودم گفتم: من حاضرم ۱۰۰ هزار تومان برای خرید جنس چینی بدم، ولی دست بچه ایرانی تفنگ ندم ! قرار نیست برای حمایت از کالای ایرانی، پایه های تربیت درست را فراموش کنیم. یعنی اگر قراره از کالای ایرانی حمایت بشه، پس خوبه از کالاهای مفید حمایت بشه! و کاش به جای تفنگ، در دست کودک ایرانی قلم، آچار، قلک، و امثال این باشه که وقتی بزرگ شد مشکلات فرهنگ، صنعت و اقتصاد را حل کنه!