نمونه گیری در تحقیقات

یکی از مشکلات مهم و قابل اعتنا در انجام تحقیقات که در تعمیم نتایج تحقیق می تواند نقش مهمی داشته باشد، نمونه گیری و فرآیند آن است. معمولا دانشجویان برای انتخاب نمونه با مشکل مواجه هستند و همواره یکی از سوالات آنها در انجام تحقیق، مربوط به حجم نمونه و نحوه نمونه گیری است.

گاه دانشجویان از من سوال می کنند که نمونه گیری چه فایده ای دارد؟ مگر می شود با بررسی تعداد محدودی از افراد، نتیجه را به کل یک جامعه که تعداد زیادی از افراد در آن وجود دارند، تعمیم داد؟ شاید این سوال، برای برخی از خوانندگان امری بدیهی و پیش پا افتاده باشد! ولی اگر درست به آن توجه کنید، متوجه واقعیت مهمی می شوید. فکر کنید در یک کلاس ۲۰ نفری در دانشگاهتان حضور دارید و برخی از همکلاسی های شما تصمیم به تعطیل کلاس در هفته آینده دارند و شما با این امر موافق نیستید. اگر برای این کار تعداد محدودی مثلا ۵ نفر از دانشجویان به عنوان نمایندگان کلاس، نزد اساتید بروند و  به نمایندگی از کلاس، درخواست تعطیل کلاستان را برای هفته آینده داشته باشند، در حالیکه شما و برخی از دوستانتان تمایلی به تعطیلی نداشته باشید، آن وقت به اهمیت نمونه گیری مناسب و صحیح که نتایج آن قابل تعمیم به کل دانشجویان کلاس باشد، بیشتر پی می برید.

پس من در پاسخ دانشجویان همیشه می گویم که نمونه گیری، مفید، مهم و بسیار دشوار است. انتخاب نمونه در بین اشیاء بی جان بسیار آسان تر از نمونه گیری در بین انسانهاست و به همین دلیل در نمونه گیری انسانی دقت بیشتری مورد نیاز است.

بطور مثال اگر شما بخواهید کیفیت برنج های موجود در یک انبار برنج را بررسی کنید، نمی توانید تمام برنجهای موجود در انبار را بپزید تا متوجه کیفیت آن شوید. برای این کار فقط لازم است یک پیمانه از هر نوع برنج را در ظرفی جداگانه بپزید و به راحتی نتیجه را به هر گروه از برنجهای انبار شده تعمیم دهید.

اما این امر در مورد انسانها به این سادگی نیست و نیاز به دقت و توجه جدی تر برای تعریف و دستیابی به نمونه های مناسب دارد. مثلا اگر بخواهید بررسی کنید که رضایت مردم از کیفیت محتوای گزارشهای ورزشی تلویزیون چیست؟ نمی توانید به راحتی بین مردم بروید و پرسشنامه پخش کنید. بلکه اول باید بخشی از جامعه را که احتمال بیشتری می دهید ورزش را از تلویزیون تماشا می کنند، انتخاب کنید. مثلا ممکن است ورزشکاران باشگاه های ورزشی شهرتان را انتخاب کنید، یا دانشجوبان رشته تربیت بدنی دانشگاهتان و یا اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه، یا مربیان ورزش باشگاهها، … خلاصه جامعه ای که احتمال بیشتری برای تماشای گزارشهای ورزشی را دارند، انتخاب می کنید. اما کار به اینجا ختم نمی شود، چون ممکن است اصلا این افراد با اینکه ورزشکار هستند و یا در فعالیتهای مختلف ورزشی دخیلند، اما تمایلی به تماشای تلویزیون و برنامه های ورزشی نداشته باشند. پس لازم است در مرحله بعد شما افراد را بر حسب تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون انتخاب کنید و اگر تعداد آنها زیاد باشد، باز نیاز به نمونه گیری خواهد بود. هرچند گفتن این امر تا اینجا به نظر ساده است، اما باز پیچیدگیهای دیگری در آن وجود دارد که نیاز است محققان به شناخت آن بپردازند و بعد اقدام کنند.

در ادامه تلاش می کنم که در خصوص نمونه و نمونه گیری در تحقیقات مختلف برای خوانندگان مطالبی بنویسم و امیدوارم این مطالب بطور مناسب و کافی پاسخگوی دوستانی که از بنده چه در سایت و چه با ارسال ایمیل سوال کرده بودند، باشد.