دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.

مهلت ارسال مقاله تا دی ماه ۱۳۹۸ است

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

۱۲thcong.ssrc.ac.ir