برگزاری همایش ملی زن و ورزش در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی زن و ورزش توسط کمیسیون زن و ورزش المپیک در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در آکادمی المپیک برگزار می شود.

تاریخ دریات مقاله از اول آبان ماه تا اول دی ماه ۱۳۹۸ است.

شرکت و ارسال مقاله در این همایش رایگان است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.olympic.ir/fa/home/seminarwomensport