آیا انجام تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۱)

به مقالات و پایان نامه ها و حتی رساله ها مراجعه می کنم ، متوجه موضوع عجیبی می شوم و آن اینکه انگار تحلیل عاملی از ادبیات اکثر پژوهشهای ما حذف شده و کسی اصلا توجهی به آن ندارد و جالب است بدانید که این مشکل فقط مختص به رشته تربیت بدنی نیست و به کرات در مقالات رشته های گروه پزشکی، پرستاری و مهندسی و نیز سایر رشته های علوم انسانی هم قابل مشاهده است. آنقدر این موضوع عادی شده است که من نیز وقتی از دانشجویانم می خواهم که برای روایی پرسشنامه اشان از تحلیل عاملی استفاده کنند و آنها عمدا یا سهوا از تحلیل عاملی چشم پوشی می کنند، انگار اتفاق مهمی نیفتاده و به اصطلاح به این واقعیت تلخ می رسم که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو! اما اعتراف می کنم این همرنگی به قیمت عدم دقت در انجام تحقیقات منجر می شود که نتایج آن در ابعاد مختلف زندگی ما اثرگذار است.

تحلیل عاملی به چه درد می خورد؟

تحلیل عاملی به چند دلیل باید استفاده شود:

  1. وقتی تعداد سوالات پرسشنامه زیاد است و تحلیل پاسخ سوالات دشوار است.در این موارد تحلیل عاملی استفاده می شود تا اولا با گروه بندی سوالات، آنها را به تعداد کمی عامل تبدیل کند. یعنی مثلا اگر یک پرسشنامه ۱۰۰ سوالی داشته باشید، تحلیل عاملی با دسته بندی این سوالات آن را می تواند تبدیل به مثلا ۵ عامل نماید که مسلما انجام محاسبات آماری و تحلیل ۵ عامل بسیار راحت تر از ۱۰۰ متغیر یا ۱۰۰ سوال است و ثانیا سوالاتی را که روایی ندارد حذف می کند و در نتیجه پاسخگویان به سوالات کمتری پاسخ می دهند و در نتیجه کمتر خسته می شوند و احتمالا دقت پاسخهایشان افزایش می یابد.
  2. برای روایی (سازه) در پرسشنامه استفاده می شود.همانطور که در پستهای قبلی در مورد روایی پرسشنامه توضیح دادم، روایی پرسشنامه که به معنای این است که سوالات پرسشنامه تا چه حد اهداف مورد نظر تحقیق را می سنجد، به چند شکل بررسی می شود که عبارتند از روایی صوری یا ظاهری که منظور دستور زبان، نگارش، شکل کلی پرسشنامه و … را در بر می گیرد، نوع دیگر، روایی محتوایی است که معمولا متخصصان در مورد آن اظهار نظر می کنند و بررسی مربوط بودن هر سوال به هدف مورد نظر است و بالاخره روایی سازه است که بعد از اینکه متخصصان نظراتشان را ارائه دادند و اصلاحات لازم در جهت تغییر سوالات یا حذف آنها انجام شد، این بار نوبت تحلیل عاملی است که توسط نرم افزارهای مربوطه ( spss ، Amos،Lisrel ) انجام می شود تا روایی عوامل و متغیرها را با روشهای ریاضی بررسی کند.